فراخوان جذب اسپانسر و حامی برای اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران
1396-08-18

سازمان‌ها و موسسات در صورت تمایل برای سهیم شدن در این جشنواره و حضور در نمایشگاه و سایر برنامه ها می‌توانند درخواست خود را به اداره کل فرهنگی و اجتماعی به شماره 66495343 یا گروه تلگرامی culfes@ ارسال کنند.